Ako na to

V súvislosti s aktuálnou situáciou s ochorením COVID-19, by sme Vás chceli informovať, že našu službu VÝJAZD DIZAJNÉRA DO DOMU, realizujeme pri dodržiavaní všetkých doporučených nariadení:

- test nie starší ako 7 dní

- prekrytie dýchacích ciest filtrom FFP 2 

- používanie jednorazových rukavíc.

Postup /Ako na to /:

Po telefonickej výmene úvodných informácii si dohodnete stretnutie pri ktorom sa Vám bude venovať dizajnér, architekt prípadne potreby statik. Pri osobnom stretntí sa dohodnete na ďalšom postupe:

a) od januára 2009 sme na základe požiadaviek našich spokojných klientov zriadili službu Dizajnér do domu. Výjazd dizajnéra priamo k Vám zabezpečí úvodný návrh bez kreslenia pôdorysov, príp. hľadania stavebných výkresov ako aj cesty do našej výroby.
Táto služba je spoplatňovaná vo forme zálohy, ktorá Vám bude po uzatvorení objednávky odpočítaná.

Záloha za službu Dizajnér do domu podľa krajov:

  • Bratislavský                                        200,-€
  • Trnavský, Trenčiansky a Nitriansky       200,-€    
  • Banskobystrický a Žilinský                    280,-€
  • Košický a Prešovský                            400,-€

b) stretnutie vo výrobe v Komoči. Na ktoré si prinesiete / okótovaný pôdorys, zakreslené vyhrievacie telesá, okná, dvere, zásuvky, vypínače /
V prípade podkrovia je nutné zakresliť a okótovať výšku a sklon stropu. Tieto údaje sú informačné a nie je nutné aby boli presné v milimetroch, nakoľko po uzavretí objednávky si zákazku prídeme sami zamerať.

   Pri úvodnom stretnutí Vám vypracujeme návrh interiéru a orientačnú cenovú kalkuláciu. Každá záväzná objednávka obsahuje konkrétne položky objednávky, 3D vizualizáciu a špecifikáciu.

Cena pri konečnej záväznej objednávke obsahuje cenu za tovar a cenu za dopravu a montáž, ak je predmetom dodávky.
Platba zálohy min.50% je realizovaná pri podpísaní záväznej objednávky a dodacia lehota začína plynúť až po pripísaní úhrady na účet predávajúceho, prípadne platby v hotovosti.
Platba doplatku za tovar 50% mínus záloha za vypracovanie 3D návrhu prípadne poplatok za výjazd dizajnéra, musí byť zaplatená v hotovosti, alebo pripísaná na účet predávajúceho najneskôr 48 hodín pred samotnou montážou. Zákazník si má právo skontrolovať kompletnosť dodávky vo výrobe dodávateľa.
Po kompletnom dodaní diela zaplatí zákazník za dopravu a montáž na mieste vedúcemu montérovi, ak nie je dohodnuté písomne inak.
V prípade ak zákazník zaplatí zálohu vo výške 100% vrátane položky za dopravu a montáž má nárok na zľavu 3% z hodnoty zákazky.

Veríme že po odovzdaní diela sa pripojíte k našim spokojným klientom.
Vaša spokojnosť – Naša radosť