3D návrh

 3D návrh je polovičným zhmotnením skúseností, myšlienok a dobrých nápadov naších dizajnérov a architekta.

Vypracovanie 3D návrhu a výjazd dizajnéra je ZADARMO! Na vypracovanie návrhu 3D naša firma vyberá zálohu vo výške 400,-€ s DPH. ( záloha, na 3D vizualizáciu sa platí, až po oznámení približnej kalkulácie na celú zákazku ) !!! V prípade realizácie Vám bude záloha za vypracovanie 3D a záloha za výjazd dizajnéra odpočítaná z konečnej ceny realizácie.

Pri nerealizovaní zákazky našou firmou táto záloha bude vyúčtovaná ako platená služba.

3d vizualizacia realizacia

Galeria